SLAVNÉ PŘÍPADY SOUDCE TI

SLAVNÉ PŘÍPADY SOUDCE TI ROBERT VAN GULIK KAPITOLA PRVNÍ SOUDCE TI JE JMENOVÁN NÁČELNÍKEM V ČCHANGPINGU; LIDÉ ZAPLNILI JEHO SOUDNÍ SÍŇ, ABY SI STĚžOVALI. Kolik lidí, jenž touha po úřadu náčelníka mučí, asi chápe, že vše se kolem trestných činů točí? Přísnost mírnit shovívavostí, tak naši zákonodárci určili a sprostit se extrémů, kteréžto vychytralí filosofové… Continue reading SLAVNÉ PŘÍPADY SOUDCE TI